COMPRAVENDA D’IMMOBLES

Es tracta de l’operació econòmica més important que fem en la nostra vida. Per això, comptar amb l’assessorament i la capacitat administrativa d’un professional independent és molt important. Mediem i vetllem pels interessos d’ambdues parts, amb transparència i vocació de servei.

Compra d’immobles

 • Taxació gratuïta.
 • Proposta econòmica en 24 hores i compravenda davant notari en 30 dies.
 • Màxima solvència i serietat.

Venda d’immobles

 • Taxació gratuïta.
 • Confecció del pla per part d’un arquitecte col·legiat.
 • Expedició de la cèdula d’habitabilitat.
 • Publicitat en tots els mitjans.
 • Confecció del contracte d’arres.
 • Assistència notarial.
 • Tramitació de la plusvàlua municipal.
 • Cancel·lació de les càrregues registrals.